Xin mời bạn đăng ký để sử dụng dịch vụ của Ustaion:

Gói Phim

2.000 đ
/ ngày
 • Cú pháp đăng ký
 • DK PHIM gửi 9763
 • Miễn phí truy cập 3G/4G
 • Đăng ký

Gói Trạm Clip

2.000 đ
/ ngày
 • Cú pháp đăng ký
 • DK CLIP gửi 9763
 • Miễn phí truy cập 3G/4G
 • Đăng ký

Gói Trạm Thể thao

2.000 đ
/ ngày
 • Cú pháp đăng ký
 • DK TT gửi 9763
 • Miễn phí truy cập 3G/4G
 • Đăng ký

Gói Phim hài dân gian

3.000 đ
/ ngày
 • Cú pháp đăng ký
 • DK HH gửi 9763
 • Miễn phí truy cập 3G/4G
 • Đăng ký

Gói XoneFM

3.000 đ
/ ngày
 • Cú pháp đăng ký
 • DK FM gửi 9763
 • Miễn phí truy cập 3G/4G
 • Đăng ký

Gói Phim Sitcom

3.000 đ
/ ngày
 • Cú pháp đăng ký
 • DK ST gửi 9763
 • Miễn phí truy cập 3G/4G
 • Đăng ký

Gói Vip

5.000 đ
/ ngày
 • Cú pháp đăng ký
 • DK VP gửi 9763
 • Miễn phí truy cập 3G/4G
 • Đăng ký